تبدیل دست انسان به دستگاه شنا با دستکش‌های شعاعی

دارک فین یا دستکش شعاعی ابزار جدیدی است که به دلیل فیزیک متفاوت خود می‌تواند هنگام شنا حکم یک دست اضافه را داشته باشد.

ادامه

Google Goals: ابزار جدید و توصیه‌های گوگل برای موفقیت بیشتر در زندگی روزمره

از نرمش و ورزش تا آموزش کدنویسی، ۹ توصیه برای موفقیت بیشتر با استفاده از ابزار جدید Google Goals.

ادامه