مروری بر تاریخ جنگ و استراتژی به کمک «بازی تاج و تخت»

«نبرد حرامزاده‌ها» نه فقط یکی از بهترین اپیزودهای سریال بلکه مطالعه‌ دقیقی است بر چندین نبرد واقعی و تاریخی؛ از قرون وسطی تا نپلئون

ادامه