ریاضی‌دان‌ها نتیجه و مهره برنده در «بازی تاج و تخت» را پیش‌بینی کردند

در حالی زمان زیادی به شروع پخش فصل ششم سریال «بازی تاج و تخت» باقی نمانده، ریاضیدان‌ها با استفاده از روش‌های علمی به فکر پیش‌بینی سرنوشت وستروس افتاده اند.

ادامه