متروپلیس‌های شلوغ به روایت رنگ روغن

جرمی مان نقاش ساکن سن‌فرانسیسکو به زودی نمایشگاهی برگزار خواهد کرد از نماهای شهری که با رنگ روغن خلق شده اند.

ادامه