«دفترچه مرگ» به دست غول سریال‌سازی افتاد

خبرها حاکی از آن است که حقوق اقتباس از سریال انیمه «دث نوت» به شبکه اینترنتی نت‌فلیکس واگذار شده است.

ادامه