Google Goals: ابزار جدید و توصیه‌های گوگل برای موفقیت بیشتر در زندگی روزمره

از نرمش و ورزش تا آموزش کدنویسی، ۹ توصیه برای موفقیت بیشتر با استفاده از ابزار جدید Google Goals.

ادامه