تبدیل دست انسان به دستگاه شنا با دستکش‌های شعاعی

دارک فین یا دستکش شعاعی ابزار جدیدی است که به دلیل فیزیک متفاوت خود می‌تواند هنگام شنا حکم یک دست اضافه را داشته باشد.

ادامه