حضور دوباره اسپایدرمن در آخرین تیزر «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی»

چند روز بیشتر به اکران جهانی «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی»، اثر جدید و تحسین شده مارول باقی نمانده. در جدیدترین تیزر فیلم، بار دیگر سر و کله‌ی اسپایدرمن پیدا شده.

ادامه