دیوارنماهای جسورانه، نقاشی‌های بازیگوشانه

گزارشی مفصل از دنیای نقاشی‌های شهری سه‌بعدی و خلاقانه ارنست زاخاریف، هنرمند اهل لیتوانی.

ادامه